Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Agroserv Măriuța S.A. – 1/18.08.2021