Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Agroserv Măriuța S.A. – 1/18.08.2021